Təşkilatımız beynəlxalq təşkilata üzv oldu2

Təşkilatımız beynəlxalq təşkilata üzv oldu2

Gələcək Naminə İctimai Birliyi artıq Cojep International COJEP İnternational təşkitalının üzvüdür